Gesticolare

Gesticolare

Gesticolare Å gestikulere   Å gestikulere Italienere gestikulerer mens de snakker. Gestikuleringen og den teatralske måten å snakke på karakteriserer italienere, for dem er det normalt å mime setninger. Gestikuleringene erstatter ikke ordene, men beriker dem. Det...