Vikinger

I vichinghi

 

Vikinger

Mer eller mindre mellom 800 og 1100 år evt. (etter vår tidsregning), forlot vikingene deres landområder i Skandinavia, på søken etter lykke. Vikingene var smidige og raske sjøfolk og krigere, i stand til overraske fiendene for å utnytte bosetninger ved å stjele ved kysten, hovedsakelig kongedømmene på de britiske øyer. 

I løpet av de tre følgende århundrene, utviklet vikingene seg til å bli handelsmenn og kolonister: Noen av dem fikk stor makt i Europa, og vikingene la igjen sine spor i hele Europa, i Russland, på Grønland, og de kom til og med helt til det amerikanske kontinent. 

 

I vichinghi

Più o meno tra l’800 d.C. ed il 1100, i vichinghi lasciarono le proprie terre in Scandinavia, in cerca di fortuna. I vichinghi erano marinai e guerrieri agili e veloci, in grado di cogliere di sorpresa i propri nemici per arricchirsi depredando insediamenti costieri, in particolare i monasteri delle isole britanniche. 

Durante i successivi tre secoli, i vichinghi si trasformarono in commercianti e coloni: alcuni di loro sarebbero entrati nel gioco delle potenze europee, e tutti avrebbero lasciato per sempre il segno in tutta Europa, in Russia, in Groenlandia, spingendosi sino nel continente americano.