Gesticolare

Å gestikulere

 

Å gestikulere

Italienere gestikulerer mens de snakker. Gestikuleringen og den teatralske måten å snakke på karakteriserer italienere, for dem er det normalt å mime setninger. Gestikuleringene erstatter ikke ordene, men beriker dem. Det er et slags parallelt språk.

Hver setning blir til et show for de som snakker med hendene på bordet uten å variere tonen i stemmen sin (for de som ikke gestikulerer blir det som et show å se på de som gestikulerer).

 

Gesticolare

Gli italiani gesticolano quando parlano. I gesti e la teatralità nel parlare caratterizzano gli italiani, per loro è normale mimare le frasi. Il gesto non sostituisce le parole, ma le arricchisce; è una sorta di linguaggio parallelo.

Ogni frase diventa uno spettacolo per coloro che parlano tenendo le mani sul tavolo e non variando mai il tono di voce.